Disclaimer

TVworkshop (Kamer van Koophandel: 61103624 en ook bekend onder de naam Wise Guy Films), hierna te noemen TVworkshop, verleent u hierbij toegang tot https://www.tvworkshop.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. TVworkshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op https://www.tvworkshop.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TVworkshop.

Beperkte aansprakelijkheid
TVworkshop spant zich in om de inhoud van https://www.tvworkshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.tvworkshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TVworkshop. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.tvworkshop.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://www.tvworkshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TVworkshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TVworkshop. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TVworkshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.